Ny tittel i skogfagHøsten 2013 kan du igjen bli «Forstkandidat» ved UMB. Da tilbys kandidater med femårig høyere utdanning i skogfag/skogbruk den historiske tittelen. Forstkandidatene har lange tradisjoner, og er betegnelsen på en kandidat med fullstendig høyere skogfagutdannelse. Bruken av tittelen forsvant med Kunnskapsløftet for noen år siden, men er nå på full vei tilbake igjen.

Tverrfaglig studium

Skogfag er et tverrfaglig studium som dekker alt fra kunnskap om skogen som økosystem, til produksjonen av treprodukter i andre enden. En forstkandidat har dyp og bred kunnskap om skog og skogindustri, det vil si både de økonomiske, tekniske, økologiske og samfunnsmessige aspektene knyttet til forvaltning og høsting av skogressurser.

Bachelor + master + spesiell faglig profil

For å bli forstkandidat må man ha en bachelor i skogfag (alternativt skogbruk) og en master i skogfag fra UMB, samt spesifikke emnekrav som er særlig nærings- og forvaltningsrettede. Forstkandidat blir en valgfri tilleggstittel til Master i skogfag.

- De som velger en spesialisering som forstkandidat vil få stor faglig bredde og solid kompetanse innenfor fagfeltet. Det er et stort behov for kandidater i alle deler av sektoren, og de vil være svært attraktive på dette jobbmarkedet, sier Totland.

Mer informasjon?

Informasjon om studieprogram som gir Forstkandidattittelen finner du her.

Master i Skogfag http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/master-i-skogfag

Eventuelt kan en også starte med bachelorutdanningen http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/bachelor-i-skogfag og deretter fortsette på master.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits